Kan du inte läsa nyhetsbrevet? $Webbkopia - Nyhetsbrev - Klicka har
    Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev         
 
Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev 2021 nr 1. (2021-06-06)
Hej ! 

God fortsättning på 2021 tillönskas från Svenska Vykortsföreningen!
 

Innehåll

  • Kom med på digitalt medlemsmöte den 20 januari

  • Nytt från Svenska Vykortsföreningen

  • Om nyhetsbrevet

 

 

Digitalt medlemsmöte den 20 januari

 

Vi fortsätter med digitala medlemsmöten en gång i månaden via Zoom. Denna gång blir det ett virtuellt "torgmöte"!

Agenda:

- Ordförande Benny Kullinger öppnar mötet

- Hötorgscity, Stockholm - en arkitektonisk pärla, Thorbjörn Persson

- St:Eriks torg, Uppsala Benny Kullinger berättar och visar

- Diskussion om läget och aktuella vykortsfrågor

Datum: Onsdagen den 20 januari

Tid: kl 18:30 - ca 20:00

Anmälan senast 17 januari till info@samlavykort.se . (enklast genom att svara på Nyhetsbrevet!)

Alla anmälda får länk och instruktioner om uppkoppling samt kontakt för att kunna prova uppkoppling innan mötet!

Vi har en begränsning på 100 deltagare i mötet. First come first served (till anmälan).

Om stort intresse föreligger kan eventuellt en extra show sättas upp.

.

Nytt från Svenska Vykortsföreningen

Presentationsbild från vårt Novembermöte

"Annus Horribilis" hörs överallt om 2020 och nu letas överallt efter vilka långsiktiga effekter pandemin kommer att få, täljknivarna vässas för att skära guld därav!

IT-bolagen med lösningar för att jobba hemma och mötas och på annat sätt än fysiskt tillhör vinnarna, något som kan illustreras med att ZOOM, som tillhandahåller program för att mötas digitalt, tappade 200 miljarder kronor i börsvärde den dagen första framgångsrika vaccinrapporterna publicerades!

Men de hämtade sig snart! Digitala möten är här för att stanna!

För Svenska Vykortsföreningen med medlemmar spridda över Sverige, Norden och några i övriga världen är detta helt klart en väg att gå! Efter att med sorg i hjärtat ha fått ställa in vårt traditionella fysiska Novembermöte i Uppsala beslot vi oss för att istället genomföra det digitalt!

Den 14 november genomförde vi ett första digitalt möte som annonserat i Kort-nytt nr 3. Uppslutningen var måttlig men upplevelsen för de närvarande var över förväntan!

Ordförande Benny Kullinger öppnade med en lägesbeskrivning och hälsade alla närvarande välkomna,

Thorbjörn Persson (undertecknad) höll ett föredrag om signaturerna Carlbring, tre idoga helgkortstecknare från 20-30-talen och deras bakgrund.

Gunilla Kullinger berättade initierat om kvarteren runt Fyris Torg i Uppsala illustrerat med vykort (förstås) och färska foton.

Utöver den planerade föredragstimman vidtog ytterligare en halvtimmas efterlängtat samspråk med många inlägg och gemensam önskan att fortsätta mötesformen!

Samtidigt fortsätter vi förstås att planera för våra traditionella mässor och möten, men i nuläget är det förstås omöjligt att säga när dessa kan återupptas. De skall i alla fall inte hejdas för att vi tappat sugen och planeringen!

Kort-nytt Vårt huvudorgan kommer ut i vanlig ordning med fyra nummer, nr 1 har manuskriptdeadline 1 februari.

Mässor och medlemsmöten Vi arrangerar normalt tre mässor under året som samtliga har fått ställas in 2020. Med hänsyn taget till nuvarande vaccineringsplaner beslutade föreningen på styrelsemötet den 12 januari att ställa in också Vykortets Dag 2021.

Det var annars planerat i Uppsala i slutet av mars. Styrelsen följer utvecklingen och kommer att planera för mässor så fort detta anses säkert enligt FHMs rekommendationer.

Vi har bokat digitala månadsmöten den tredje onsdagen varje månad 2021 tom april, det vill säga:
  • 20 januari
  • 17 februari
  • 17 mars
  • 21 april
Tiden blir 18:30 till ca 20:00.
Föredrag, information och diskussion är vad vi vill erbjuda. Läs mer i Kort-nytt, Facebook, hemsidan och kommande nyhetsbrev.

Årsmötet planerar vi att genomföra digitalt via zoom. Mer detaljer kommer.

 

Facebook, hemsida och nyhetsbrev Publiceringarna hemsida fortsätter. Vårt nyhetsbrev som skickas ut via mejl till intresserade återaktiveras med lite nya former. Fördjupningsartiklarna i nyhetsbrevet är en medlemsförmån som medlemmar kan ta del av via hemsidan.

 

 

  

 

 

 
 
 

 

Om nyhetsbrevet .... och det där med GDPR 

Svenska Vykortsföreningens nyhetsbrev är ett organ för Svenska Vykortsföreningen, en ideell förening med övergripande syfte att främja intresset för att samla vykort. 

Du har fått nyhetsbrevet för att du är medlem, har begärt prenumeration av nyhetsbrevet eller för att du varit i kontakt med föreningens styrelse om information eller tex handlat med vykort.
Vi skickar också till företrädare för andra vykorts- och filatelistföreningar.
Vi är föreningsmedlem som en riksförening i Sveriges Filatelist-Förbund.

Också vi har förstås uppdaterat vår informationsintegritetspolicy i enlighet med GDPR, den nya europeiska lagen för att skydda privatpersoners informationsintegritet.

Du hittar policyn på vår hemsida under ÖVRIGT/INTEGRITETSPOLICY.

En härlig och säker sommar tillönskas

Thorbjörn Persson

Marknadsansvarig i styrelsen för Svenska Vykortsföreningen.

Ryavägen 96, 191 63 Sollentuna
mobil: 0733–131220
 
Svenska vykortsföreningens Facebook-sida www.Facebook.com/Samlavykort 
Hemsida: www.samlavykort.se  
Svenska vykortsföreningens
Facebook-sida  


Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här. Vill du ändra din e-postadress kan du klicka här.