Kan du inte läsa nyhetsbrevet? $Webbkopia - Nyhetsbrev - Klicka har
    Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev         
 
Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev 2021 nr 2. (2021-06-06)
Hej ! 

Håll er säkra önskas från Svenska Vykortsföreningen!
 

Innehåll

  • Kom med på digitalt medlemsmöte den 17 februari

  • Nytt från Svenska Vykortsföreningen

  • Om nyhetsbrevet

Snart är det vår och vi kan öppna fönstren igen!

 

 

Digitalt medlemsmöte den 17 februari

 

Vi fortsätter med digitala medlemsmöten en gång i månaden via Zoom. Denna gång blir det inte ett utan flera pussel!

Agenda:

- Ordförande Benny Kullinger öppnar mötet

- Pusselkort, Freddy Weiss berättar om sin samling

Diskussion om läget och aktuella vykortsfrågor

Datum: Onsdagen den 17 februari

Tid: kl 18:30 - ca 20:00

Anmälan senast 14 januari till info@samlavykort.se . (enklast genom att svara på Nyhetsbrevet!)

Alla anmälda får länk och instruktioner om uppkoppling samt kontakt för att kunna prova uppkoppling innan mötet!

Vi har en begränsning på 100 deltagare i mötet. First come first served (till anmälan).

Om stort intresse föreligger kan eventuellt en extra show sättas upp.

.

Nytt från Svenska Vykortsföreningen

Hötorgscity från ca 1968 då fortfarande Brunkebergs hotell stod kvar

Med Corona-vaccinering startad så kan vi ana att våra kära mötesplatser på mässor, föreningsmöten, hos handlare etcetera kan återuppstå någonstans vid horisonten.

När detta blir är ju fortfarande skakigt. Vi kan nog räkna med att större delen av befolkningen behöver vaccineras två gånger, följt av tid för utveckling av immunitet och utvärdering.

För Svenska Vykortsföreningen har vi redan ställt in vår traditionella Vykortets Dag i mars i Uppsala.

Vi håller fortfarande öppet för mässan i Gysinge som vi hunnit hålla i juni under några år, men mer realistiskt är nog att blicka mot oktober och Valbo.  

Under tiden fortsätter vi med digitala möten där vi bara riskerar att smittas av vykortsflugan!

För Svenska Vykortsföreningen med medlemmar spridda över Sverige, Norden och några i övriga världen är detta helt klart en väg att gå! 

På vårt andra digitala möte 20 januari hade vi ett 20-tal medlemmar inne, lokaliserade i Tyskland, Danmark, Gränna, Göteborg, Uppsala, Sollentuna med flera platser.

Ordförande Benny Kullinger öppnade med en lägesbeskrivning och hälsade alla närvarande välkomna,

Thorbjörn Persson (undertecknad) berättade om Hötorgscity, Stockholm, en arkitekturens pärla.

Benny Kullinger berättade initierat om kvarteren runt St Eriks Torg i Uppsala illustrerat med vykort (förstås) och färska foton.

Freddy Weiss anmälde sig bums som talare till nästa möte och nu har vi föredrag till alla vårens möten! Vi tar gärna emot fler talare i stora eller små tal!

Kort-nytt Vårt huvudorgan kommer ut i vanlig ordning med fyra nummer, nr 1 har manuskriptdeadline 1 februari.

Mässor och medlemsmöten Vi arrangerar normalt tre mässor under året som samtliga har fått ställas in 2020. Med hänsyn taget till nuvarande vaccineringsplaner beslutade föreningen på styrelsemötet den 12 januari att ställa in också Vykortets Dag 2021.

Det var annars planerat i Uppsala i slutet av mars. Styrelsen följer utvecklingen och kommer att planera för mässor så fort detta anses säkert enligt FHMs rekommendationer.

Vi har bokat digitala månadsmöten den tredje onsdagen varje månad 2021 tom april, nu återstår:
  • 17 februari  Freddy Weiss berättar om sitt samlingsområde pusselkort
  • 17 mars     Arne Sandström om signaturen Karl Lindeberg: välkänd i Tyskland okänd här
  • 21 april      Gunilla Kullinger:  Vem var Tyra Borg? Ett vykortsalbum berättar, med kort från bla konstnären Axel Borg
Tiden blir 18:30 till ca 20:00.
Föredrag, information och diskussion är vad vi vill erbjuda. Läs mer i Kort-nytt, Facebook, hemsidan och kommande nyhetsbrev.

Årsmötet blir också digitalt och genomförs digitalt via zoom Lördagen den 20 mars kl 13-15.

Agenda:

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Föredrag: Några axplock från flottningsepoken. Storskaliga projekt att få ned timret till kusten och dess sågverk. Föredrag av Benny Kullinger
  • Plats för samtal
Anmälan senast 14 mars till info@samlavykort.se
 

Facebook, hemsida och nyhetsbrev Publiceringarna hemsida fortsätter. Vårt nyhetsbrev som skickas ut via mejl till intresserade återaktiveras med lite nya former. 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

Om nyhetsbrevet .... och det där med GDPR 

Svenska Vykortsföreningens nyhetsbrev är ett organ för Svenska Vykortsföreningen, en ideell förening med övergripande syfte att främja intresset för att samla vykort. 

Du har fått nyhetsbrevet för att du är medlem, har begärt prenumeration av nyhetsbrevet eller för att du varit i kontakt med föreningens styrelse om information eller tex handlat med vykort.
Vi skickar också till företrädare för andra vykorts- och filatelistföreningar.
Vi är föreningsmedlem som en riksförening i Sveriges Filatelist-Förbund.

Också vi har förstås uppdaterat vår informationsintegritetspolicy i enlighet med GDPR, den nya europeiska lagen för att skydda privatpersoners informationsintegritet.

Du hittar policyn på vår hemsida under ÖVRIGT/INTEGRITETSPOLICY.

En härlig och säker sommar tillönskas

Thorbjörn Persson

Marknadsansvarig i styrelsen för Svenska Vykortsföreningen.

Ryavägen 96, 191 63 Sollentuna
mobil: 0733–131220
 
Svenska vykortsföreningens Facebook-sida www.Facebook.com/Samlavykort 
Hemsida: www.samlavykort.se  
Svenska vykortsföreningens
Facebook-sida  


Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här. Vill du ändra din e-postadress kan du klicka här.