Kan du inte läsa nyhetsbrevet? $Webbkopia - Nyhetsbrev - Klicka har
    Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev         
 
Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev 2021 nr 4. (2021-03-14)
Hej ! 

Sista chansen att anmäla sig till medlemsmöte på onsdag och årsmöte på lördag!
 

Innehåll $Webbkopia - Nyhetsbrev - Klicka har

  • Kom med på digitalt medlemsmöte den 17 mars och årsmöte den 20 mars!

  • Nytt från Svenska Vykortsföreningen

  • Om nyhetsbrevet

Idag är det PI-dagen, 14 mars kan ju skrivas 3 14 vilket approximerar talet pi.
 
Leonarda da Vincis "den vitruviske mannen  illustrerar en man inskriven i en kvadrat och en cirkel.
 
Det irrationella talet pi är som bekant förhållandet mellan en cirkels diameter och dess omkrets, ett tal som tenderar att dyka upp i en mängd matematiska och fysikaliska formler.
 
Vill ni ha en postal koppling så brukade Postens forna dotterbolag Postgirot förvara alla uppgifter i Postgirots Informationssystem, förkortat PI. Den 14 mars brukade således systemförvaltarna fira systemets "namnsdag" med att äta tårta!
 
Om ni undrar över varför Leonardos text är spegelvänd så vill jag framhäva att detta inte är vykortstillverkarens misstag! Leonardo var ambidextrös och plägade skriva spegelvänt med vänster hand som en enkel form av kryptering, något som kunde funka innan speglar blev vanliga.
Jag har testat - inte lätt men det går!

 

Digitalt medlemsmöte den 17 Mars och årsmöte 20 mars

 
Nordisk Konst, Glad Påsk signerat Lindeberg,  stämplat  1951-03-18

Sista dagen att anmäla sig till onsdagens medlemsmöte 17 mars på Zoom och lördagens Årsmöte 20 mars, båda på Zoom.

På onsdag blir det Arne Sandström, författaren till "Vykortets historia", som berättar om konstnären, illustratören och vykortstecknaren Carl A. Lindeberg.

Lindeberg har varit närmast okänd i Sverige trots att han föddes i Gävle, genomgick Tekniska Skolan i Stockholm och också avslutade livet där 1961.

Men från 1906 till 1945 hade han en mycket framgångsrik karriär som illustratör i Tyskland. Han arbetade med över 50 förlag men mest känd blev han för bokomslag, samlarbilder och vykort för en samlingsutgåva på 400 volymer av en av Tysklands mest lästa och översatta författare: Karl May. May har sålt 200 miljoner böcker, mest äventyrsböcker från vilda västern, men också från Orienten, Mellanöstern, Mexico och Sydamerika.

 

Ur Lindebergs vanligaste serie i Sverige, Rydbergs Tomten

   

Agenda medlemsmöte:

- Ordförande Benny Kullinger öppnar mötet

- Carl A. Lindeberg, Arne Sandström berättar

Diskussion om läget och aktuella vykortsfrågor

Datum: Onsdagen den 17 mars

Tid: kl 18:30 - ca 20:00

Årsmötet blir också digitalt och genomförs digitalt via zoom Lördagen den 20 mars kl 13-15.

Agenda:

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Föredrag: Några axplock från flottningsepoken. Storskaliga projekt att få ned timret till kusten och dess sågverk. Föredrag av Benny Kullinger
  • Plats för samtal
Årsmöteshandlingarna finns upplagda på vår hemsida. Du behöver Id och lösen för att komma åt dem. Medlemmar som saknar eller tappat bort kan höra av sig till info@samlavykort.se

Anmälan senast 14 mars till båda evenemangen info@samlavykort.se . (enklast genom att svara på Nyhetsbrevet!)

Alla anmälda får länk och instruktioner om uppkoppling samt kontakt för att kunna prova uppkoppling innan mötet!

Anmälda till årsmötet får också årsmöteshandlingar mejlade direkt. Kontakta Benny Kullinger om ni vill få möjlighet att lämna röster till årsmötet via mejl.

Vi har en begränsning på 100 deltagare i respektive möte. First come first served (till anmälan).

Om stort intresse föreligger kan eventuellt en extra show sättas upp för medlemsmötet.

Annat från Svenska Vykortsföreningen

Ett åttakortspussel Oscar II från Freddys föredrag)

Vårt tredje digitala medlemsmöte avlöpte den 17 februari med Freddy Weiss pusselkort som huvudnummer.

Pusselkort eller Installments, som det heter på utrikiska, har nog de flesta vykortssamlare sett exempel på. De mest kända är nog T.N.-s humoristiska vykort med två, tre eller fyra vykort för att bygga upp den kompletta bilden. 

Det som nog förvånade alla deltagarna var hur utbredd denna teknik är, avseende både länder, tema och era. Äldre pusselkort kan innehålla Napoleon, påvar, Oscar II, Verdi uppdelad på 6-12 kort med ett slag, kyrkor eller operor på de enskilda korten.

Fortsatt program

Med Corona-vaccinering startad så kan vi ana att våra kära mötesplatser på mässor, föreningsmöten, hos handlare etcetera kan återuppstå någonstans vid horisonten.

När detta blir är ju fortfarande skakigt. Vi kan nog räkna med att större delen av befolkningen behöver vaccineras två gånger, följt av tid för utveckling av immunitet och utvärdering.

För Svenska Vykortsföreningen har vi redan ställt in vår traditionella Vykortets Dag i mars i Uppsala.

Vi håller fortfarande öppet för mässan i Gysinge som vi hunnit hålla i juni under några år, men mer realistiskt är nog att blicka mot oktober och Valbo.  

Under tiden fortsätter vi med digitala möten där vi bara riskerar att smittas av vykortsflugan!

För Svenska Vykortsföreningen med medlemmar spridda över Sverige, Norden och några i övriga världen är detta helt klart en väg att gå! 

Kort-nytt Vårt huvudorgan kommer ut i vanlig ordning med fyra nummer, nr 1 år lämnad till trycket och bör dyka upp i brevlådorna inom någon vecka.

Mässor och medlemsmöten Vi arrangerar normalt tre mässor under året som samtliga har fått ställas in 2020. Med hänsyn taget till nuvarande vaccineringsplaner beslutade föreningen på styrelsemötet den 12 januari att ställa in också Vykortets Dag 2021.

Det var annars planerat i Uppsala i slutet av mars. Styrelsen följer utvecklingen och kommer att planera för mässor så fort detta anses säkert enligt FHMs rekommendationer.

Vi har bokat digitala månadsmöten den tredje onsdagen varje månad 2021 tom maj, nu återstår:
  • 17 mars     Arne Sandström om signaturen Karl Lindeberg: välkänd i Tyskland okänd här
  • 21 april      Gunilla Kullinger:  Vem var Tyra Borg? Ett vykortsalbum berättar, med kort från bla konstnären Axel Borg
  • 19 maj      Nyinsatt, föredrag: har ni förslag?
Vi planerar att fortsätta med en ny serie digitala medlemsmöten under hösten.
Tiden blir 18:30 till ca 20:00.
Föredrag, information och diskussion är vad vi vill erbjuda. Läs mer i Kort-nytt, Facebook, hemsidan och kommande nyhetsbrev.
Anmälan senast söndagen innan respektive möte till info@samlavykort.se
 

Facebook, hemsida och nyhetsbrev Publiceringarna hemsida fortsätter. Vårt nyhetsbrev som skickas ut via mejl till intresserade återaktiveras med lite nya former. 

 

 

  Axel Eliasson publicerar flygfoton
 
Ännu ett flygfoto från Axel Eliasson med KSAKs logga på adressidan. Numret saknar den bokstavsbeteckning som började användas 1925 som då fick A för att beteckna året. Eliassons avtal med KSAK varade 1921 till 1934 (enligt Arne Sandströms Vykortets Historia) så vi kan anta att kortet är publicerat 1921-24.
Den stora byggnaden längst ner, mitt i bilden är förstås NK, byggt 1915. På andra sidan Hamngatan ligger Blanchs Café som fick stå kvar till 1960 när det revs i Cityregleringen och ersattes av Sverigehuset.
Ytterligare ett kvarter bort ser vi Norrmalmstorg, med kvarteret som revs 1930-32 för att ge plats till Sydbankshuset som med sin vita marmorfasad översållad av neonreklam blev ett kännetecken för Stockholm.
  
 

 

 

En svart dag för Socialismen
 
Den 14 mars 1883 somnade Karl Marx in i London
 
Två av socialismens verkliga frontfigurer, Karl Marx globalt och mäster August Palm i Sverige, somnade båda in den 14 mars.
 
Karl lämnade efter sig flera opublicerade manuskript som Friedrich Engels, hans trogne bisittare förde ut.
 
August Palm var först ut på vägarna att propagera för socialismen i Sverige men fick på äldre dagar finna sig i att bli sidosteppad.  
 
 Mäster Palm, skräddaren som blev socialistagitator
gick bort 14 mars 1922 
  
 
 

 

Om nyhetsbrevet .... och det där med GDPR 

Svenska Vykortsföreningens nyhetsbrev är ett organ för Svenska Vykortsföreningen, en ideell förening med övergripande syfte att främja intresset för att samla vykort. 

Du har fått nyhetsbrevet för att du är medlem, har begärt prenumeration av nyhetsbrevet eller för att du varit i kontakt med föreningens styrelse om information eller tex handlat med vykort.
Vi skickar också till företrädare för andra vykorts- och filatelistföreningar.
Vi är föreningsmedlem som en riksförening i Sveriges Filatelist-Förbund.

Också vi har förstås uppdaterat vår informationsintegritetspolicy i enlighet med GDPR, den nya europeiska lagen för att skydda privatpersoners informationsintegritet.

Du hittar policyn på vår hemsida under ÖVRIGT/INTEGRITETSPOLICY.

Påsken kan börja anas hälsar

Thorbjörn Persson

Marknadsansvarig i styrelsen för Svenska Vykortsföreningen.

Ryavägen 96, 191 63 Sollentuna
mobil: 0733–131220
 
Svenska vykortsföreningens Facebook-sida www.Facebook.com/Samlavykort 
Hemsida: www.samlavykort.se  
Svenska vykortsföreningens
Facebook-sida  


Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här. Vill du ändra din e-postadress kan du klicka här.