Kan du inte läsa nyhetsbrevet? $Webbkopia - Nyhetsbrev - Klicka har
    Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev         
 
Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev 2021 nr 5. (2021-04-02)
Hej ! 

Glad påsk!
 

Innehåll 

 • Rapport från vårt digitala medlemsmöte den 17 mars och årsmöte den 20 mars!

 • Kommande aktiviteter

 • Vykortsnytt

 • Några politiska påskkort

 • Om nyhetsbrevet

En rolig påsk tillönskas från Svenska Vykortsföreningen!
Påsken är en av de traditionella vykortsskickarhelgerna, vi firar detta med en en liten politisk påskkortskavalkad neråt botten på nyhetsbrevet!

 

Digitalt medlemsmöte den 17 Mars och årsmöte 20 mars

 
Arne Sandströms livslinje för Carl Lindeberg Gävle - Sthlm - Tyskland - Västerås

Onsdagen den 17 mars höll Arne Sandström, författaren till "Vykortets historia", ett föredrag om konstnären, illustratören och vykortstecknaren Carl A. Lindeberg.

Lindeberg har varit närmast okänd i Sverige trots att han föddes i Gävle, genomgick Tekniska Skolan i Stockholm.

Men från 1906 till 1945 hade han en mycket framgångsrik karriär som illustratör i Tyskland. Han arbetade med över 50 förlag men mest känd blev han för bokomslag, samlarbilder och vykort för en samlingsutgåva på 400 volymer av en av Tysklands mest lästa och översatta författare: Karl May. May har sålt 200 miljoner böcker, mest äventyrsböcker från vilda västern, men också från Orienten, Mellanöstern, Mexico och Sydamerika.

År 1945 återvänder han till Sverige och Västerås med en betydande frilanskarriär under resten av 40- och 50-talet, för både svenska och utländska förlag. Han uppfann också en egen form av bilderbok.  

Arne har sammanställt Vykortets historia: Carl A. Lindeberg, konstnär, illustratör och "uppfinnare" som kan beställas direkt från honom. Ni hittar detaljerna i Arnes annons i Kort-nytt. 

 

 

 

Ur presentationen - några svenska vykort av Lindeberg

   

Årsmötet genomfördes digitalt via zoom Lördagen den 20 mars kl 13-15.

Agenda:

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redogörelse och budget godkändes av stämman (efter revisorernas rena revisionsberättelse dessförinnan).  
De styrelseposter som var uppe för omval föreslogs av valberedningen till omval vilket årsmötet fastställde.
Samma för övriga funktionärer. Styrelsen består alltså fortsatt av:
 

Ordförande:                   Benny Kullinger 

Marknadsansvarig:          Thorbjörn Persson

Sekreterare:                   Gunilla Kullinger 

Kassör:                          Jan Fredriksson 

Medlemsansvarig:           Arne Sandström

Mässgeneral:                  Christer Ögren 

Marknadsföring:              Hans Nylander 

Hemsida och Facebook:    Lena Länta

 
På grund av pandemin, ökade kostnader för porto och tryck av Kort-nytt samt inställda mässor också i år beräknar vi ett underskott för föreningens verksamhet för 2021 som vi kan täcka med sparade medel.
 
Men för att säkra ekonomin på sikt och för att kunna utveckla Kort-nytt föreslog styrelsen en höjning av medlemsavgiften från 150 till 200 kr vilket årsmötet godkände. Den nya medlemsavgiften tillämpas från och med 2022.  
 • Föredrag: Några axplock från flottningsepoken. Storskaliga projekt att få ned timret till kusten och dess sågverk. Föredrag av Benny Kullinger
Benny berättade med vykort som fond om det häpnadsväckande industriprojekt som skapade några av sveriges största förmögenheter och som grundade en storindustri som fortfarande fortfarande är en av landets basnäringar.

 

 

Kommande aktiviteter

På kägelklubben. Oljemålning av Axel Borg 1886 på vykort från Örebro museum

Med Corona-vaccinering startad så kan vi ana att våra kära mötesplatser på mässor, föreningsmöten, hos handlare etcetera kan återuppstå någonstans vid horisonten.

När detta blir är ju fortfarande skakigt. Vi kan nog räkna med att större delen av befolkningen behöver vaccineras två gånger, följt av tid för utveckling av immunitet och utvärdering.

För Svenska Vykortsföreningen har vi redan ställt in vår traditionella Vykortets Dag i mars i Uppsala.

Gysinge i juni kan med senaste uppskjutna datum för vaccinering också anses uteslutet, oktober och Valbo - tänkbart men högst osäkert.  

Under tiden fortsätter vi med digitala möten där vi bara riskerar att smittas av vykortsflugan!

För Svenska Vykortsföreningen med medlemmar spridda över Sverige, Norden och några i övriga världen är detta helt klart en väg att gå! 

Kort-nytt Vårt huvudorgan kommer ut i vanlig ordning med fyra nummer, nr 1 år lämnad till trycket och bör dyka upp i brevlådorna inom någon vecka.

Mässor och medlemsmöten Vi arrangerar normalt tre mässor under året som samtliga har fått ställas in 2020. Med hänsyn taget till nuvarande vaccineringsplaner beslutade föreningen på styrelsemötet den 12 januari att ställa in också Vykortets Dag 2021.

Det var annars planerat i Uppsala i slutet av mars. Styrelsen följer utvecklingen och kommer att planera för mässor så fort detta anses säkert enligt FHMs rekommendationer.

Vi har bokat digitala månadsmöten den tredje onsdagen varje månad 2021 tom maj, nu återstår:
 • 21 april      Gunilla Kullinger:  Vem var Tyra Borg? Ett vykortsalbum berättar, med kort från bla konstnären Axel Borg
 • 19 maj      Majmöte, föredrag: Ämne på g
Vi fortsätter med en ny serie digitala medlemsmöten under hösten. Vi kommer då att flytta mötena till den andra onsdagen varje månad från september till och med december.
 • 8 September
 • 13 Oktober
 • 10 November
 • 8 December
Tiden blir 18:30 till ca 20:00.
Föredrag, information och diskussion är vad vi vill erbjuda. Läs mer i Kort-nytt, Facebook, hemsidan och kommande nyhetsbrev.
Anmälan senast söndagen innan respektive möte till info@samlavykort.se, enklast genom att svara på detta mejl.
 
Fysiska möten kommer att återupptas när FHM anser tiden vara mogen - kanske under hösten!
 

Facebook, hemsida och nyhetsbrev Publiceringarna hemsida fortsätter. Vårt nyhetsbrev som skickas ut via mejl till intresserade återaktiveras med lite nya former. 

Avslutningsvis kan vi berätta att Svenska Vykortsföreningen nu har skaffat ett Swishnummer för de av oss som gärna betalar på detta sätt.

Vi ser speciellt att vi med så kallade QR-koder kan underlätta köp och betalningar både på mässor och online. Vårt PG-konto finns förstås också kvar som tidigare.

 

 

Andra vykortstips
Byggnaderna från Nordenskjölds expedition hotas
Sveriges kanske mest framgångsrika vetenskapliga expedition någonsin, Otto Nordenskjölds och Gunnar Anderssons antarktisexpedition 1901-1903 fick sitt skepp Antarctic nedskruvat och sänkt av isen.
Men expeditionens medlemmar kunde ta sig i land och övervintra, blev undsatta och kunde föra hem stora mängder observationer. Deras läger stod kvar och har klarat sig i 120 år.
Men nu kunde polarforskaren Dag Avango konstatera att klimatförändringarna hotar lägret vilket rapporteras på P1-s Vetenskapsradion Forskarliv.  
 

Biblis berättar om signerade lyxtelegram och ett vykortstryckeri i Jönköping

 

Kb-s vänförenings tidskrift Biblis nr 88  publicerat 16 januari 2021 finns tillgängligt på nätet med flera intressanta artiklar för vykortsnördar.

 

Magdalena Gram skriver om Telegram på lyxnivå, de konstnärligt utformade lyxtelegramblanketterna som utformades av för vykortsvänner välkända namn som prins Eugen, Stig Lindberg, Erland Heurlin, Vicke Andrén och Ardy Strüver.

 

Den tryckerimässigt eller av Jönköping intresserade hittar en utförlig historia om Jönköpings Litografiska av Gunnel Hedberg, som mellan starten runt 1860 till dess uppgående i SLT 1914 också hann ge ut en hel del vykort även om just dessa inte förekommer så mycket i texten.

  
 

 

 

Politiska Påskkort
Det finns nog ingen riktig tradition för politiska påskkort i Sverige men några har jag hittat.
Bernhard Solléns kortlivade konstförlag i början av 1900-talet har gett ut åtminstone tre, och ett och annat senare har dykt upp! Här visas två av Edvard Forsström.
 
 
Politiskt Påskkort 1 Koneserna slippa påskris av Edvard Forsström
 
 

När såg ni sist fyra kejsare och en änkekejsarinna på samma bild? Här är det förstås utrikespolitik.

30 januari 1902 åren slöt Storbrittanien och Japan slöt en militärallians som avslutade brittiska imperiets splendid isolation. Mannen med knutpiskan är förstås Nikolaj II, japanen är Meiji-kejsaren i armkrok med Edward den VII, kung av Storbritannien och kejsare av Indien.

Paret till höger är kejsaren av Kina, Guangxu-kejsaren och änkekejsarinnan Cixi,

Kejsaren hette egentligen Zaitian och blev adopterad av änkekejsarinnan Cixi och upphöjd till tronföljare i strid med Qingdynastins successionsordning.

Eftersom Zaitian endast var fyra år gammal när han besteg tronen, fördes regeringen till en början av de två änkejsarinnorna, men efter 1881, då Cian dog, av Cixi ensam.

Zaitian var inte längre ett barn, och bara kejsare till namnet när vykortet tecknades 1902.

1898 hade änkekejsarinnan genomfört en kupp och återtagit makten hon blev av med när Zaitian blev myndig 1889.

Politiskt påskägg nr 2 av Edvard Forsström: Äggstriden i riksdagen.
 
Äggtull var sedan 1885 en het fråga i riksdagen, senast avslagen 1901 när den kom igen 1902.
 
Äggproducenterna stöddes av förstakammarens jordägare, medan liberaler och arbetarrepresentanter med majoritet i andrakammaren avslog motionerna som därmed inte blev genomförda.  
 
Glad Påsk! 
  
 
 

 

Om nyhetsbrevet .... och det där med GDPR 

Svenska Vykortsföreningens nyhetsbrev är ett organ för Svenska Vykortsföreningen, en ideell förening med övergripande syfte att främja intresset för att samla vykort. 

Du har fått nyhetsbrevet för att du är medlem, har begärt prenumeration av nyhetsbrevet eller för att du varit i kontakt med föreningens styrelse om information eller tex handlat med vykort.
Vi skickar också till företrädare för andra vykorts- och filatelistföreningar.
Vi är föreningsmedlem som en riksförening i Sveriges Filatelist-Förbund.

Också vi har förstås uppdaterat vår informationsintegritetspolicy i enlighet med GDPR, den nya europeiska lagen för att skydda privatpersoners informationsintegritet.

Du hittar policyn på vår hemsida under ÖVRIGT/INTEGRITETSPOLICY.

Påsken är här hälsar

Thorbjörn Persson

Marknadsansvarig i styrelsen för Svenska Vykortsföreningen.

Ryavägen 96, 191 63 Sollentuna
mobil: 0733–131220
 
Svenska vykortsföreningens Facebook-sida www.Facebook.com/Samlavykort 
Hemsida: www.samlavykort.se  
Svenska vykortsföreningens
Facebook-sida  


Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här. Vill du ändra din e-postadress kan du klicka här.